En aquesta última proclama a Facebook, l'amic José Santiago no ha pogut contindre el seu ressentiment, atacant clarament al president de la banda de música i als seus components, amb desqualificatius propis d'un gran pecador.

    No hauria d’entrar a valorar tot el que està passant, menys encara donar explicacions a qui no les mereix, però veient que s'estan difonent falsetats, i amb la finalitat d'informar als nostres socis, deixe aquest enllaç del BOE corresponent al reial decret 1560/1997 de 10 d'octubre, pel qual es regula l'Himne Nacional.


http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/4608636A-404F-41D8-A45F-195292D9D3A7/71676/1560_1997.pdf

       Si heu tingut la curiositat de llegir el reial decret podreu comprovar que en cap dels articles es contempla la interpretació de l'Himne Nacional en actes religiosos.


                                        El president de l'A. M.  Pedro Carpi

ANECDOTARI

ANECDOTARI

En compliment del conveni de col · laboració signat entre l'Associació Musical El Verger i l'Ajuntament i després de la recent reunió celebrada,  fem públic aquest document que ens eximeix de qualsevol responsabilitat en relació al reial decret 156/1997 de 10 d’octubre, pel qual es regula la interpretació de l'Himne Nacional d’Espanya.